95/2019 – «Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΒΑΡΚΑ» Τοπ.Κοιν. Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.»

95/2019 – «Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΒΑΡΚΑ» Τοπ.Κοιν. Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.»

95