Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

03_17