Πρακτικό επιλογής καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο «Σπύρος Δήμας»

Πρακτικό επιλογής καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο «Σπύρος Δήμας»

10_08