Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΠ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΠ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

12_19_deyap