Ανακοίνωση εμπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

Ανακοίνωση εμπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

05-17_ktimatologio_anakoinosi