Ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Γαλατσίου

Ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης Γαλατσίου

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ, το έντυπο Δ1 εδώ και τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.