Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πρέβεζας

Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πρέβεζας

Δείτε:

α) εδώ τη μελέτη,

β) εδώ τον χάρτη,

γ) εδώ τη σχετική πρόσκληση, και

δ) εδώ την παρουσίαση.

Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλιά σας στα email: dty@1485.syzefxis.gov.gr και egiannou76@gmail.com

 

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο