Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020

12_13