Δημόσια διαβούλευση του Προσχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Πρέβεζας

Δημόσια διαβούλευση του Προσχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ το Προσχέδιο Δράσης και εδώ τον Πίνακα Δημοσιότητας για το ΣΔΒΕ του Δήμου Πρέβεζας