Ερωτηματολόγια συμμετοχής για το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Πρέβεζας

Ερωτηματολόγια συμμετοχής για το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Πρέβεζας

Για να καταθέσετε την άποψή σας πατήστε στα παρακάτω links:

α) Οικιακός τομέας: πατήστε εδώ

β) Τριτογενής Τομέας: πατήστε εδώ