Πραγματοποίηση του τακτικού συνεδρίου των δημοτικών μέσων ενημέρωσης όλης της χώρας, το προσεχές φθινόπωρο στην Πρέβεζα

Πραγματοποίηση του τακτικού συνεδρίου των δημοτικών μέσων ενημέρωσης όλης της χώρας, το προσεχές φθινόπωρο στην Πρέβεζα

03_24