Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους για εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ (σχολ. έτος 2016-2017) για τις ημερομηνίες κατάθεσης voucher

Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους για εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ (σχολ. έτος 2016-2017) για τις ημερομηνίες κατάθεσης voucher

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο