Κανονισμός λειτουργίας και χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πρέβεζας

Κανονισμός λειτουργίας και χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πρέβεζας

Δείτε την πρόσκληση εδώ και το προσχέδιο του κανονισμού εδώ.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο