Ανακοίνωση πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας»

08_09

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο