Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου επί ωρομισθία για το Δημοτικό Ωδείο

Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου επί ωρομισθία για το Δημοτικό Ωδείο

09_04