Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, διάρκειας 2 μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, διάρκειας 2 μηνών

03_19

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο