Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης 2 (δύο) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης 2 (δύο) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

05_03

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο