Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ οι οποίοι θα επικουρούν τον Δήμαρχο

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ οι οποίοι θα επικουρούν τον Δήμαρχο

09_13