Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης ειδικού συμβούλου του Δημάρχου για θέματα εθελοντισμού προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης ειδικού συμβούλου του Δημάρχου για θέματα εθελοντισμού προαγωγής του αθλητισμού στη νέα γενιά και γενικότερα μαζικού αθλητισμού

11_01