Προκήρυξη πρόσληψης 10 ατόμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Προκήρυξη πρόσληψης 10 ατόμων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

03_26