Πρόσληψη 4 (τεσσάρων) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις δομές «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Πρέβεζας

Πρόσληψη 4 (τεσσάρων) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις δομές «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της προκήρυξης.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο