Ανακοίνωση πρόσληψης 6 (έξι) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης 6 (έξι) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο