Προκήρυξη πρόσληψης 2 (δύο) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

Προκήρυξη πρόσληψης 2 (δύο) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο