Ανακοίνωση πρόσληψης 25 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 5 ατόμων ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης 25 ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 5 ατόμων ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο