Ανακοίνωση για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση για την υλοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2019 για τις ακτές του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού