Ανακοίνωση για την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στις δικαιούμενες επιχειρήσεις

Ανακοίνωση για την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στις δικαιούμενες επιχειρήσεις

04_02