Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο έτους 2018

Ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο έτους 2018

06_07