Δημοσίευση του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

Δημοσίευση του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού