Δημόσια πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και υπευθύνου DPO έως 31/12/2018

Δημόσια πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και υπευθύνου DPO έως 31/12/2018

05_11

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο