Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για την παροχή της υπηρεσίας: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-2020

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για την παροχή της υπηρεσίας: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-2020

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού