Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού