Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και γάλακτος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και γάλακτος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας:

α) ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και της ΝΕΔΗΚΕΠ

β) ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου

γ) φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2019-2020

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού