Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καφενείου στην Κοινότητα Κοτσανόπουλου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καφενείου στην Κοινότητα Κοτσανόπουλου

12_02_23271