Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού εμπορικού κέντρου στην Κοινότητα Ωρωπού

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού εμπορικού κέντρου στην Κοινότητα Ωρωπού

12_02_23273