Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου με την επωνυμία «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου με την επωνυμία «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ»

04_23

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο