Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για την ανακύκλωση

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για την ανακύκλωση

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού