Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21»

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού