Διακήρυξη μισθώματος κτιρίου για την στέγαση του Κοινωνικού παντοπωλείου και Αποθήκης ΤΕΒΑ

Διακήρυξη μισθώματος κτιρίου για την στέγαση του Κοινωνικού παντοπωλείου και Αποθήκης ΤΕΒΑ

07_20