Διακήρυξη μισθώματος κτιρίων για την στέγαση του 4ου Παιδικού με ένα Βρεφικό τμήμα, και του Βρεφικού σταθμού στην περιοχή Νεοχωρίου, Μαργαρώνας, Αγίας Τριάδας

Διακήρυξη μισθώματος κτιρίων για την στέγαση του 4ου Παιδικού με ένα Βρεφικό τμήμα, και του Βρεφικού σταθμού στην περιοχή Νεοχωρίου, Μαργαρώνας, Αγίας Τριάδας

09_07