Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο