Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες πυροπροστασίας – αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων και κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων των Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες πυροπροστασίας – αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων και κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων των Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο