Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.