Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.