Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.