Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ450 12,5ΑΤΜ για τις ανάγκες του Συνδέσμου Ύδρευσης των Δήμων Πρέβεζας, Φιλιππιάδας κ.λ.π

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης ΡΕ Φ450 12,5ΑΤΜ για τις ανάγκες του Συνδέσμου Ύδρευσης των Δήμων Πρέβεζας, Φιλιππιάδας κ.λ.π

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο