Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού