Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: “Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: “Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020”

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού