Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022»

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού