Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών της Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών της Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού