Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9»

Καυεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού